Küresel ısınmayı düşüren mucize yem

Dünyada küresel ısınmadan dolayı sera gazı sıkıntılarını azaltmak için 1997’de Kiyota protokolü ile tehlikeyi imza altına almışlardı. 2015 yılında ise Karbon salınımını azaltmak için Paris iklim anlaşması imzalandı.

Oğuz GÜLER

Dünyada küresel ısınmadan dolayı sera gazı sıkıntılarını azaltmak için 1997’de Kiyota protokolü ile tehlikeyi imza altına almışlardı. 2015 yılında ise Karbon salınımını azaltmak için Paris iklim anlaşması imzalandı. Burada amaç karbon salınımını azaltarak küresel ısınmanın Dünya’ya zarar vermesini azaltmaktı. AB bu konuda çok hassas ve çeşitli yaptırımları çok yakında uygulamaya koyma hazırlıklarını bitirdi. Buna göre hangi ürün olursa olsun tüm ürünlerin gümrüklerde “Karbon İzi” uygulaması başlatacaklar. Buna göre küresel ısınmaya sebep olan karbon salınımını üretim esnasında azaltmayan üretimlere ilk etapta %20 Karbon vergisi uygulayacaklar. Bu vergi yüzünden rekabet sorunu oluşturacağından firmalar ağaçlandırmayı arttıracak veya karbon salınımını tam filtreleyecekler.

Ortaya çıkan et talebi yüzünden dünyada ekilip dikilen tarım arazilerinin 4’te 1’inde hayvan yemi üretilmekte. Oysa tüm tarım alanlarına meraları da eklersek (Dünyada 4 milyar 915 milyon hektar meralarla toplam alan var ve bunun içinde 1 milyar 553 milyon hektar tarla tarımı yapılmakta) dünya ekili alanlarına meralar dahil %69’unda hayvan yemi üretilmektedir. Kısaca küresel ısınmayı azaltan yeşil yem ve tonlarca yeşil kütle oluşturan dev kral otu devreye girerse dünyada bazı meraları ORMAN alanına dönüştürmek karbon salınımını azaltmaya büyük katkı sağlar. Zaten Dev kral otu aynı alanda gelişmiş ağaçlardan onlarca kat karbon emip, onlarca kat oksijen üretebiliyor. Oysa sanayileşmiş birçok kuruluş karbon emilimini başka ülkelerden karbon hakkı satın alma yoluna gitmekteler. Yani almalarla artık karbon piyasasını oluşturdu. Biz tarlada yem üretim yapmakla onun anız çürümeleri ile oluşan gazların havaya karışmasını Rafta yeşil yem üreterek sıfıra indirmekteyiz. Sindirilirken gaz yapmayan, tarlada üretilmediğinden metan kalıntısı olmayan ve ağaçlardan daha fazla karbondioksit tüketip daha fazla oksijen çıkartan bir bitkidir arpada yeşil yem.

Birçok ekonomist karbon salınımına doğru ceza uygulansaydı kapitalistler iflas eder yatırım yapmazlar noktasında birleşmekteler. “Yeşil Ekonomik dönüşüm” bu yüzden çok önemli bir hamledir ve tüm ülkeler bu işi ciddiyetini küresel ısı artışlarından dolayı şapkalarını önlerine koymak gerektiğini gördüler. Birleşmiş Milletler de bu için ciddiyetini tüm ülkelere aktarıp bunun alt yapısını oluşturup tam bir anlaşma yapılmasının zorunluluğunu açıkladı. Bunun yanında AB “yeşil mutabakat” ile karbon salınımı izni için üretim yerlerinde bile takip edeceğini ve yeşil kriterleri geçmeyen ürünler için yaptırımlar koyacağını açıkladı. Yani artık bizim de buna göre ihracatı yapan üretici firmalarımızı bu döneme hazırlayan olgulara hızla geçmesini sağlamalıyız. 

Bilimsel rakamlar birçok konuda olduğu gibi bu konuda da çelişkili o yüzden emsaller konusunda çok bocaladığımı söylemeliyim. Yılda 100 kg odun üreten 2 tonluk bir ağaç 38 kg karbondioksit emmekte. Bunu emen olgun ağacın atmosfere saldığı oksijen ise 100 kg’dır. Bir dönümdeki ağaç yılda, ortalama bir arabanın 42.000 km yolda ürettiğine eşdeğer miktarda karbondioksiti emebiliyor. Bir dönümdeki ağaç 18 kişinin yıl boyunca nefes almasına yetecek kadar oksijen üretiyorsa diğer bir çalışmaya göre, 2 olgun ağaç 4 kişilik bir ailenin yaşaması için yeterli oksijeni üretiyor demektir.  Başka bir çalışmaya göre ise, yılda 750 kg oksijen soluyan insan için 100 kg oksijen üretim hesabı için 7-8 ağaç gerekiyor. Hesaplamalar ölçümün yapıldığı yere göre de değişmekte. Biz 100 kg odun üretme hesabından gidersek dev kral otu yılda 100 ton olgun ot verir.  Bu kuru madde olarak dokusal fark olsa da 10 tona eşit dersek bir ağaç 100 kg odun üretim hesabında 38 kg Co2 ile oluyorsa dev kral otu dokusuna göre onlarca kat Co2 alıp onlarca kat daha fazla oksijen veriyor demektir. Bu emsale göre şimdilik kaydı doğru denebilir.

Bill Gates ve ekibi 1,5 milyar büyükbaş hayvanın ortalama 208 L Metan gazı çıkartarak binek araçlardan ineklerin 23 kat daha doğaya zararlı olduğunu anlamışlar. İneklere “taze çim” yani yeşil yem yedirince Rumen’de üretilen gazın %90 azaldığını Bill Gates ve ekibi anlayınca bu araştırmalar için araştırıcılara 1 milyar dolar bağış yapmış. Tarımda sera gazı etkisi ile küresel ısınmanın %24 ve %11’i ineklerin çıkarttığı gazdan olduğunu Bill Gates ekibi görmüş. Bunu azaltacak yemin yeşil yem yani çim olduğu anlaşılmış. Tahılgillerden olan çim gurubu yeşil yemin ineklerde sindirimi düzenleyerek Rumen de oluşan gazı %90 azaltması ile küresel ısınmanın düşürülmesinde önemli etkisi olduğunu ise ben ortaya koydum. Bill Gates ve eşi tarımsal faaliyetlerin ve inşaat sektörünün küresel ısınmaya yol açan sera gazları salımındaki sıkıntılarına dikkat çekerek, dünyada inşaatların 2060’a kadar 2 katına çıkacağı için “Bu muazzam miktarda çelik ve çimento üretmek ile karbon salmak anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle bunun her ay yeni bir New York inşa etmek” olduğunu aktardılar. Tüm dünyanın bu 2 kaba yemin küresel ısınmayı azaltarak, verimli çok ucuz yem ve çevreci olduğunu  kesin. Bu 2 yem bitkisinin önemi, arka planı ve faydalarını büyük bir panelle dünya ÇEVRE ve TARIM bakanlarına mutlaka acilen sunulmalı.

Maralfalfa yani dev kral otunun yemi ise diğer yem bitkilerine göre 1’e 10-20 verimli olmasından dolayı %90-100 tarla boşaltan bu 2 yem bitkisine çevrecilik ve ucuzlukta altın madeni diyebiliriz. %95 su tasarrufu yaptıran yeşil yem ülkemizde en az 1 milyar m3’ten fazla su tasarrufu yaptırdığından 120 tabi gölümüzün kuruyan 70’ini bu durumdan kurtarabiliriz. Biz evsel kullanımda 7 milyar m3 su tükettiğimizden tarımda bu yemi üreterek tasarruf edilen suyun %14-15 olduğunu anlarsak tasarrufun ne denli büyük olduğu şu kuraklık ve obruk oluşumlarında anlarız. Bu 2 ürün tarımsal alanda dünyada ucuz et, süt, yumurta yüzünden enflasyon dostu, küresel ısınma, SU tasarrufu ve açlıkla mücadele için mucizenin adıdır. Dünyada kullanılan 1 trilyon 350 milyar m3 kullanım suyuna göre tarımla dünyada 190 milyar m3 tasarruf edilerek Afrika ihtiyacının 2 katı suyu karşılayıp gıda açığını kapatan yeşil yem ve Kral otuna mucize yem demek az. ABD Gıda-Tarım Dairesi, tarım kaynaklı metan gazının 2021’de %24’ten 2030’a kadar %60’a çıkacağını öngörüyor. 10 yılda 2,5 kat sıkıntı artacaksa bu 2 yem bitkisi bu sorunu çözecektir. Dünya’da amonyak salınımının %65’inden ineklerin sorumlu olduğunu unutmayalım.

Aslında rafta yeşil yem 1’e 8-12 verimli ve her seferinde rafta köpükten tavalara serilerek gübresiz, organik, ilaçsız, nakliye masrafı olmadığından fosil yakıt olan nakliyede mazot veya benzin harcamayarak üretilmekte. Bunun yanında dev kral otu mısır kadar su istemez ama sulama verimi arttırır. Kral otu 20 yılda 1 kez ekilir yani çok yıllık bir bitkidir. Bol miktar yeşil aksamı olduğundan Co2 alarak ağaçlardan fazla karbon emerek zararlı salınımını azaltır. Birçok yem bitkisine göre 1’e 10-20 kat verimli olduğundan Rafta yeşil yem yani RAYEY ile birlikte kaba yem üretimini onlarca kez katlayan üretimleri ile dünya mera ihtiyacını azaltacağından mera alanlarının bir kısmını ormana dönüştürerek Karbon salınımına çok büyük katkı sunulabilir. Ayrıca kral otu çoğaltılırken kullanılan çeliklerinin 2-3 gözlü olan 1 tanesi 20 gr gelerek ilk seferde 15-25 kardeşlenme ile en az tek kök 15 kilo ot oluşturmakta. Bu ne demek 20 gramından 750 kat ilk hasatta ürün alınmakta. Adana’da bu ilk biçime ilave 3 biçim daha alınırken daha sonra her seferinde 25-30 ton hesabından gidersek tüm verim 1 yılda tek 20 gramlık çelikten 2.000 kat verime dönüşmekte. Oysa buğdayda bu verim oranı 1 yıl için 1’e 13 tür. İşte rafta yeşil yem ve kral otunun oluşturduğu mucize yem verimi ve küresel ısınmaya katkısına ilaveten orman alanlarını arttıracak en önemli 2 yemdir. Bir taşla 5-6 kuş vuran olgu.

Hayvancılıkta yem giderleri %70’dir. Bu bağlamda yem girdilerini azaltmadıkça ucuz et ve süt tüketmek çok zordur. Samanın kg’ı 1 TL Yoncanın kilosunun 1,75 TL olduğu ortamda yeşil yemin tonu 200-250 TL ve Maralfalfa’nın tonu 2-5 TL’ye mal oluyorsa bu bitkileri yaygınlaştırma ile 1 taşla 5 kuş vurabileceğimiz ortada. Yeşil yem 7-10 gün sonunda hasat edildiğinde küflenme olmuyor. Gübresiz, topraksız sadece su püskürtme ile 1’e 8-12 arasın da verim elde edilebilir. Bunun dünyada açlık, küresel ısınma, su tasarrufu ve yem sorununa ciddi katkı sunacağı bilimsel olarak kanıtlandığından bu konu için dünya tarım ve çevre bakanların katıldığı bir konferansın Bill Gates ve benim başkanlığında ülkemizde yapılması için çekimler yaptırdım ve bu aralar YouTube’a konacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir